Vítejte na Brněnském kulturním rozcestníku

Náboženství a církve

O D K A Z Y

 • Přehled křesťanských církví - České křesťanské církve.

 • Apoštolská církev - Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v Pentecostal World Conference a v rámci Evropy v Pentecostal European Fellowship.

 • Apoštolská církev, sbor Brno - Jsme společenství křesťanů, které je otevřeno pro každého, kdo se alespoň trošku zajímá o víru v Boha, o smysl svého života anebo je prostě třeba jenom zvědavý. Srdečně vás zveme, abyste nahlédli do různých oblastí života našeho sboru a seznámili se s tím, co děláme, čemu věříme, o co nám jde.

 • Augustiniánské opatství na Starém Brně - Opatství svatého Tomáše na Starém Brně. Augustiniánský konvent v Brně, zasvěcený Zvěstování Páně a apoštolu sv. Tomáši, byl založen v roce 1356. V roce 1752 konvent povýšil papež Benedikt XIV. do hodnosti opatství, které je od té doby podřízeno přímo generálnímu převoru řádu. Farnost, Augustiniáni, Gregor Johann Mendel.

 • Bible svatá Online - Dostupné překlady: Bible kralická, Nová Bible kralická, Biblí česká šestidílná.

 • Biskupství brněnské - Stránky Biskupství brněnského a Brněnské diecéze.

 • Brno čte Bibli - Celonárodní čtení Bible, 29.3 - 2.4.2010 na Náměstí Svobody v Brně. Jedná se o součást Celonárodního čtení Bible, ke kterému se v roce 2009 připojilo více než 80 měst z celé ČR. Čtení bude opět spojeno s prodejem Bible, Překladu pro 21. století. Projekt zaštítil primátor města Brna Roman Onderka a Národní knihovna ČR.

 • Církev - Katolická církev v České republice. Česká biskupská konference.

 • Diecezní charita Brno - Součást české katolické charity. Duchovní a sociální služby katolické církve trpícím a potřebným lidem.

 • Elpis - Skupina Elpis je otevřenou skupinou mladých lidí zastupujících jednotlivé farnosti města Brna a farnosti nejbližších sousedících obcí. Pracuje z vlastní iniciativy ve prospěch mladých soustředěných ve farnostech pod patronací Diecézního centra mládeže.

 • Farní sbor ČCE v Brně-Husovicích - Českobratrská církev evangelická v Brně Husovicích. Základní informace o sboru a jeho aktivitách, pravidelná setkání, Husovické listy. Mezi sborové aktivity patří minifestival Husovický dvorek - setkání evangelia a kultury.

 • Katolik - Katolická církev, mládež, Svědectví o Bohu, anketa, soutěž, texty, články, otázky a odpovědi, Jubileum 2000.

 • Křesťanské vyučování a život - Křesťanské vyučování a život je mezicírkevní hnutí mladých lidí, převážně studentů a absolventů vysokých škol, kteří osobně znají Boha skrze víru v Ježíše Krista a kteří jsou oddání pomáhat druhým lidem v poznání Boha, motivovat je v jejich křesťanském růstu a budovat je pro jejich vlastní službu Bohu.

 • Noc kostelů - V letošním roce 2010 se bude Noc kostelů konat v pátek 28. května poprvé v celé České republice. Zapojeno je více než 300 kostelů. Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání.

 • Nový život - Pražské křesťanské hnutí Nový život (dříve SHK).

 • Římskokatolická farnost Brno-Bystrc - Římskokatolická farnost u kostela svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty Brno-Bystrc. Rozvrh bohoslužeb, farní občasník Setkání, občanské sdružení pro práci s mládeží a dětmi Bárka.

 • Sbor Českobratrské církve evangelické Brno I - Aktuální informace, bohoslužby, kázání, sborový časopis, otázky a odpovědi.

 • Studenti pro Krista - Studenti pro Krista jsou společenství mladých lidí, převážně studentů, které spojuje to, že přijali Pána Ježíše Krista jako svého osobního Pána a Spasitele, a tuto zkušenost chtějí předávat dalším lidem. Záměrem Studentů pro Krista je poskytnout těm, kteří projeví zájem, solidní informace o Bohu a o víře, které nestojí na tradici nebo slepé víře, ale na historicky ověřených faktech i osobní zkušenosti.

 • Víra - Abeceda víry na Internetu. Na těchto stránkách postupně předkláme ucelený pohled na víru.

 • Židovská obec Brno - Aktuality Židovské obce Brno, kultura, Rabinát, sociální péče, židovské hřbitovy, památky a galerie. Důležitým mezníkem v novodobé historii brněnské obce je bezpochyby příchod nového rabína. V září 2003 byl přijat do úřadu Moshe Chaim Koller, jehož prvořadým úkolem je oživení náboženského a tradičního života Židů nejen v Brně.


Na obsah - Informace - Kontakt - Reklama - Přidat odkaz - Vyhledat
Copyright © 1999 - 2012 Kulturavbrne.cz - Brněnský kulturní rozcestník.
Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena.